Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

तुमच्या पार्किंगमध्ये दुसरे कोणी करत आहे का पार्किंग? अशी करा तक्रार


भारतातील वाढते शहरीकरण आणि वाहनांची संख्या यामुळे पार्किंगची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. यामुळे लोकांसाठी समस्या तर निर्माण होतातच, पण त्यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि सामाजिक संघर्षही होऊ शकतात. काही लोकांकडे पार्किंगची जागा असते, पण कोणीतरी त्यांच्या जागेत पार्क करून निघून जातो. लहान-मोठ्या शहरांमध्ये तसेच रस्त्यांवरही हे दिसून येते. तुम्हालाही हा त्रास होत असेल, तर तुम्ही कायद्याची मदत घेऊ शकता.

हायराईज सोसायटीपासून कॉमन कॉलनीपर्यंत पार्किंगची मोठी समस्या बनली आहे. तुमच्या पार्किंगमध्ये जर कोणी बेकायदेशीरपणे पार्किंग करत असेल, तर त्याबाबत नक्कीच तक्रार करा. या प्रकरणी तुमच्याकडे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत आणि तुमच्या पार्किंगच्या जागेत पार्किंग करणारी व्यक्ती कोणते कायदे मोडत आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

आपली कार दुसऱ्याच्या जागी पार्क करणाऱ्या व्यक्तीला या कलमांतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकते. भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत –

IPC कलम 268: हे कलम कोणत्याही कारणाशिवाय जनतेला त्रास देण्याशी संबंधित आहे. सामान्य जनतेचे नुकसान होईल किंवा काही अडथळा निर्माण होईल, असे कोणी काही केले, तर हे कलम लावले जाऊ शकते. सार्वजनिक लोकांमध्ये ते सामान्य लोक देखील समाविष्ट आहेत, जे जवळपास राहतात किंवा जवळील मालमत्ता बाळगतात.

IPC कलम 339: दुसऱ्या व्यक्तीचा मार्ग अडवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध हे कलम लावले जाऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीला जिथे जायचे आहे, तिथे जाण्यापासून रोखल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.

IPC कलम 425: जो कोणी कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान करतो किंवा कोणत्याही मालमत्तेमध्ये किंवा त्याच्या स्थितीत बदल करतो, ज्याच्यामुळे जनतेचे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे चुकीचे नुकसान होण्याची शक्यता असते, तर हे कलम लावले जाऊ शकते .

तक्रार कशी करावी
सुरुवातीला अशा व्यक्तीला समजावून सांगता येते, पण त्यानंतरही तो न ऐकल्यास कायदेशीर कारवाई करता येते. तुम्ही वकिलामार्फत त्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर नोटीस पाठवू शकता. कायदेशीर सूचना हा एक प्रकारचा कायदेशीर इशारा आहे.

यामध्ये त्या व्यक्तीला ताकीद देण्यात येते की, जर त्याने आपली कार तुमच्या पार्किंगच्या जागेत उभी केली, तर तुम्ही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहात. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतरही तो सहमत नसेल, तर सार्वजनिक उपद्रवासाठी पोलिसांत तक्रार करता येते.